Vi retter en stor takk til vår sam­arbeidspartner OK Bingo som hvert år støtter lokale lag og foreninger.

Vi har alltid plass til nye musikanter!